Dan Hardy talks at open workouts in NYC; he's comfortable being the long shot

26/03/2010
Dan Hardy talks at open workouts in NYC; he's comfortable being the long shot
Etiquetas de Video